PROBOSZCZ

proboszczPRACA DUSZPASTERSKA W PARAFII:

Rada Duszpasterska

Wspólnota Żywego Różańca

Bractwo św. Anny

Zespół Charytatywny

Parafialny Klub Seniora

KS. KANONIK STANISŁAW SUDOŁ

 

Dyżur w parafii – tel. 12 424 43 60, 512 802 122

wtorek, piątek

Dyżur w kancelarii – tel 12 424 43 60, 512 802 122

wtorek – godz. 1600 do 1730

środa – godz. 1600 do 1700

piątek – godz. 900 do 1030

______________________________________________________-

Ur. 1959 r. – Liszki
Święcenia kapłańskie – 20 maja 1984 r. z rąk ks. kard. Franciszka Macharskiego w Katedrze Wawelskiej
Prymicje – Skawina, par. Miłosierdzia Bożego

 

Rodzice – Zofia (+2005) i Władysław (+2011)
Rodzeństwo – 4 braci

 
Parafie:
Par. św. Jana Chrzciciela w Bielsku-Białej – wikariusz (1984-86)
Par. św. Katarzyny w Cięcinie – wikariusz (1986-89)
Par. św. Mikołaja w Krakowie – wikariusz (1989-94)
Praca w Kurii Metropolitalnej w duszpasterstwie młodzieży (Grupy Apostolskie)
Par. św. Szczepana w Krakowie – wikariusz (1994-2005)
Praca w Kurii Metropolitalnej w wydz. duszpasterstwa dzieci i młodzieży jako wizytator katechetyczny
Praca w Wydziale Edukacji Urzędu m. Krakowa jako metodyk ds. katechizacji
Koordynator pieszej pielgrzymki krakowskiej do Częstochowy
Par. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Krakowie – proboszcz (2005-12)
Parafia Najśw. Salwatora w Krakowie – proboszcz (od 2012 r.)