Prace na Cmentarzu Salwatorskim

W minionym tygodniu dobiegła końca jedna z zaplanowanych, przez Ks. proboszcza Stanisława Sudoła i Radę Duszpasterską, inwestycji w bieżącym roku kalendarzowym – renowacja pierwszej części ogrodzenia na Cmentarzu Salwatorskim od strony zachodniej i południowej – (ok. 450 m). Prace te zostały wykonane przez Firmę Remontowo- Budowlaną prowadzoną przez Pana Mariusza Dziekana.

 

Prace te obejmowały:

  1. Wykarczowanie krzewów, trawy i uporządkowanie terenu wzdłuż ogrodzenia,
  2. Czyszczenie mechaniczne,
  3. Podkład,
  4. Dwukrotne malowanie przęseł i słupków,
  5. Uzupełnienie uszkodzonych łączy przęseł.

Głównym fundatorem wykonanych prac był nasz parafianin Pan Stanisław Ziętek.

 

Bóg zapłać

Ks. Stanisław Sudoł

proboszcz

zdj. Andrzej Skrzyński