Poświęcenie barokowych figur

W ramach planowanych na ten rok w naszej parafii inwestycji,  w prezbiterium kościoła Najświętszego Salwatora zakończone zostały prace renowacyjne czterech barokowych rzeźb: św. Jana Chrzciciela, św. Augustyna, św. Norberta, św. Hermana Józefa z Dzieciątkiem Jezus.

 

W niedzielę 24.05.br., na mszy św. o godz. 1115 zostały poświęcone odnowione figury.

 

Prace konserwatorskie bezpłatnie i bezinteresownie wykonała nasza parafianka mgr Marta Żurowska – artysta konserwator dzieł sztuki.

 

 

zdj. Jerzy Pulchny