Niedziela Palmowa

rozpoczyna Wielki Tydzień.

 

Jakże blisko jesteśmy tych najboleśniejszych chwil w życiu Pana Jezusa. Tych ostatnich trzech dni Jego ziemskiego życia.

Przed uroczystością Paschy Jezus wjeżdżał na osiołku do Jerozolimy jako cichy i pokorny Król Pokoju. Tłum zebrany z gałązkami palmowymi w rękach, wyszedł mu na spotkanie, wołając: „Hosanna, Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie (J 12 – 13).

 

29.03. na pamiątkę tych wydarzeń, uczestniczyliśmy w pierwszej ceremonii Wielkiego Tygodnia – procesji z palmami i uroczystym czytaniu Męki Pańskiej.

 

 fot. Stanislaw Malik i Ewa Wiatr (e)