Młodzież na Salwatorze

W czasie trwania ŚDM młodzież całego świata spotyka się w krakowskich kościołach na katechezach.

 

W naszym kościele na Salwatorze gościliśmy młodzież języka hiszpańskiego.

 

zdj. Ewa Wiatr