Mamy nowe ławki

Do kościoła Najświętszego Salwatora zostały zaprojektowane i wykonane nowe dębowe ławki. Było to możliwe dzięki ofiarności Parafian i Gości, którzy przyczynili się do tego dzieła przez modlitwę i wsparcie materialne.

Dzięki Waszym ofiarom, Drodzy Parafianie i Goście, można było zakupić nowe ławki, które będą służyły nam wszystkim

i przyszłym pokoleniom.

 

Bóg zapłać każdej i każdemu z Was, którzy wsparliście to dzieło. Dzięki Wam, wnętrze naszej świątyni zyskało na wyglądzie i pomoże w wygodniejszym uczestnictwie w niedzielnej liturgii mszy świętej.

Z pamięcią w modlitwie

ks. Stanisław Sudoł – proboszcz