Liturgia Wielkiej Soboty

Na Liturgię Wigilii Paschalnej składa się:

– Liturgia Światła,

– Liturgia Słowa,

– Liturgia Chrzcielna,

– Liturgia Eucharystyczna

 

zdj. Ewa Wiatr