Kto śpiewa, dwa razy się modli

Pragnąc odnowić tradycję śpiewu wielogłosowego w naszej parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie, powstał Parafialny Chór – SALWATOR.

Próby chóru odbywają się dwa razy w tygodniu:

we wtorki o godz. 20.15

oraz w czwartki o godz. 19.30 w salce „Pod Plebanią”.

Wszystkich zainteresowanych rozwijaniem swoich zdolności muzycznych oraz ubogaceniem liturgii

w naszym kościele, prosimy o kontakt na adres mailowy chor.salwator@gmail.com,

lub pod numer telefonu P. Dyrygentki Zofii Kozioł – 501-606-123.

Serdecznie zapraszamy.

 

zdj. Ewa Wiatr