Krata, Krata!

Nareszcie nasz kościół parafialny pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i św. Augustyna będzie dostępny częściowo przez cały dzień w okresie letnim.

Stanie się to dzięki wspaniałej, metalowej kracie oddzielającej nawę główną od przedsionka, przy wejściu od strony ulicy im. Tadeusza Kościuszki.

Pozwoli ona na pozostawienie otwartych drzwi kościoła przez cały dzień. Umożliwi modlitwę, mając przed oczyma wnętrze kościoła oraz obraz Matki Bożej Królowej Polski usytuowany na południowej ścianie nawy głównej.

Dla turystów, będzie też okazją do zobaczenia wnętrza naszej zabytkowej świątyni.

 

Krata powstała według projektu pana Alfreda Kolarza i została wykonana w jego „Zakładzie Artystyczno-Ślusarskim”.

 

Etapy pracy pokazujące ogrom czynności niezbędnych do jej stworzenia obrazują zdjęcia.

                A.S.