Klub Seniora

Terminarz spotkań

 

Parafialny Klub Salwator

 

zaprasza na kolejne spotkanie związane z historią Krakowa.

Naszym gościem będzie pan prof. dr. hab. Zenon Piech, historyk, współautor licznych obowiązujących obecnie herbów małopolskich jednostek samorządowych, w tym m.in. herbów województwa małopolskiego i Krakowa.

Tematem spotkania będzie: HERB KRAKOWA

Poznamy jego historię, formy, jakie przybierał w ciągu wieków, znaczenie poszczególnych elementów herbu i wiele interesujących, związanych z nim informacji. Mieszkając w Krakowie warto je poznać.

 

Spotykamy się w czwartek 6 lutego o godz. 16,30 w „Salce pod plebanią”.

Do zobaczenia!

 

 

 

Salwatorscy Seniorzy !

 

Nadeszła pora na Klub Seniora.

 

Wszystkich „wcześniej urodzonych”

zapraszamy na spotkania w każdy czwartek w salce „Pod Plebanią”.

 

Inspiracją do zorganizowania Klubu były słowa Jana Pawła II:

„Zasługują zatem na uznanie wszystkie inicjatywy społeczne, dzięki którym ludzie starzy mogą nie tylko dbać o swoją kondycję fizyczną i intelektualną oraz rozwijać relacje z innymi, ale także stawać się przydatni, oddając innym swój czas, umiejętności i doświadczenie. Pozwala im to zachować i pogłębić świadomość wartości życia, najważniejszego daru Bożego.”

Wskazówki bł. Jana Pawła II są jasne i wyraźne, dlatego chcemy stworzyć salwatorskim seniorom możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju spotkaniach, zachęcić do aktywnych działań – jednym słowem do bycia razem, dzielenia się doświadczeniami, służenia wzajemną pomocą.

Podtrzymywanie jak najdłużej sprawności fizycznej umożliwia nam zachowanie samodzielności w codziennym życiu, warto więc o nią dbać, do czego gorąco zachęcamy.

Czekamy na Ciebie

 

 

 

 

Spotkajmy się w ” Klubie”

 

Salwatorscy Seniorzy!

 

Starzejemy się, każdy z nas, każda wspólnota, ludność Polski, Europy, świata …

To naturalny proces, na który, w zasadzie nie mamy wpływu. Czy aby na pewno?

 

Ojciec Święty Jan Paweł II, w Swoim liście, zatytułowanym „Do moich Braci i Sióstr w podeszłym wieku!” (Watykan, 1999 r.) pisał tak:

„Sam posunięty w latach, odczuwam zatem potrzebę nawiązania dialogu z wami. … Wiara rozjaśnia zatem tajemnicę śmierci i opromienia swym światłem starość, która nie jest już postrzegana i przeżywana jako bierne oczekiwanie na moment unicestwienia, ale jako zapowiedź rychłego już osiągnięcia pełnej dojrzałości. Lata te należy przeżywać w postawie ufnego zawierzenia Bogu, szczodremu i miłosiernemu Ojcu; ten czas trzeba twórczo spożytkować, dążąc do pogłębienia życia duchowego przez usilniejszą modlitwę i gorliwą służbę braciom w miłości.  … Zasługują zatem na uznanie wszystkie inicjatywy społeczne, dzięki którym ludzie starzy mogą nie tylko dbać o swoją kondycję fizyczną i intelektualną oraz rozwijać relacje z innymi, ale także stawać się przydatni, oddając innym swój czas, umiejętności i doświadczenie.” …

 

Wskazówki bł. Jana Pawła II są jasne i wyraźne, dlatego też chcielibyśmy stworzyć salwatorskim seniorom możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju spotkaniach, zachęcić do aktywnych działań – jednym słowem do bycia razem, dzielenia się doświadczeniami, służenia wzajemną pomocą.

 

Zachęcamy, aby włączyć się do tworzenia wspólnoty osób w podeszłym wieku, tym bardziej, że dzięki wprowadzonym w salce „Pod plebanią” zmianom (ogrzewanie, barek, firanki) i uporządkowaniu jej, może ona być miejscem przyjaznym seniorom.

Jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje, chętnie przyjmiemy nowe pomysły, które uzupełnią nasz program (można je zgłaszać telefonicznie pod nr: 12-427-10-83).

Czy uda się zorganizować wspólnotę? – wszystko w rękach salwatorskich seniorów!

 

W imieniu grupy inicjatywnej

Barbara i Andrzej Skrzyńscy

 

KLUB SENIORA – O NAS

Klub działa piąty rok. Jest absolutnie swobodnym zgromadzeniem osób, które chcą być uczestnikami spotkań. Nikt nie musi się do niego zapisywać, nie ma także legitymacji, świadczącej o przynależności. Spotkania odbywają się raz w tygodniu, w czwartki o godz. 16,30.

Klub działa dzięki pracy ludzi dobrej woli. Ks. Proboszcz nie tylko w pełni zaakceptował propozycję zorganizowania klubu, ale stał się jego zaangażowanym przewodnikiem.

Do „kapituły” klubowej należą najbardziej aktywne osoby: Józefa Wyrwa („minister spraw socjalnych”, finanse, kawa, herbata), Ewa Stella –Sawicka („minister sztuki filmowej” dostarczenie odpowiednich filmów), Bogumiła Puchała („minister spraw personalnych” – organizowanie uroczystości solenizantów lub jubilatów),  Felicja Niedzielska („minister kultury” – wyjścia na wystawy, do muzeów),  koordynatorami są Barbara i Andrzej Skrzyńscy.

Spotkania klubowe mają różny charakter . Największym zainteresowaniem cieszy się cykl „Tajemnice krakowskich kościołów”; dzięki Księdzu Proboszczowi  w czasie zwiedzania kościoła lub klasztoru mamy okazję zajrzeć do niedostępnych dla zwykłego śmiertelnika skarbów.

Najczęściej spotkania odbywają się w pięknej „Sali pod plebanią”. Dzięki społecznej postawie wielu ludzi z terenu Krakowa i parafii, możemy klubowiczom zaproponować wykłady o różnorodnej tematyce. Bardzo popularne, co jest zrozumiałe ze względu na wiek seniorów,   są wykłady lekarzy: kardiologów, internistów, onkologów, geriatrów, okulistów, akustyków (badanie słuchu), dietetyków. Często wykłady kończą się indywidualnymi poradami, a nawet wizytami słuchaczy u specjalistów.

Wachlarz tematów wykładów jest bardzo szeroki: Biblia (ks. Tomasz, „Data narodzenia Jezusa” J. Grodziałkowskiego), Ziemia Święta i Bliski Wschód (wstrząsająca prelekcja Krystyny Słoczyńskiej o Syrii przed wojną i czasie wojny), Papież Jan Paweł II (opowieść D. Rybickiej, należącej do „Rodzinki” ks. Wojtyły),  historia sztuki (Joanna Utzig „Drzewo Jessego” w kościele mariackim), architektura („Z czego zbudowano kościół Najświętszego Salwatora” (geologiczny wykład J. Bromowicza), krajoznawcze (Pustynie, Mongolia, Litwa, Łotwa i Estonia) to tylko niektóre przykłady.

Barbara Skrzyńska