Klub Seniora

Terminarz spotkań

 

Parafialny Klub Salwator

zaprasza na wspólne spotkania po wakacjach

 

Salwatorscy Seniorzy !

 

Nadeszła pora na Klub Seniora.

 

Wszystkich „wcześniej urodzonych”

zapraszamy na spotkania w każdy czwartek w salce „Pod Plebanią”.

 

Inspiracją do zorganizowania Klubu były słowa Jana Pawła II:

„Zasługują zatem na uznanie wszystkie inicjatywy społeczne, dzięki którym ludzie starzy mogą nie tylko dbać o swoją kondycję fizyczną i intelektualną oraz rozwijać relacje z innymi, ale także stawać się przydatni, oddając innym swój czas, umiejętności i doświadczenie. Pozwala im to zachować i pogłębić świadomość wartości życia, najważniejszego daru Bożego.”

Wskazówki bł. Jana Pawła II są jasne i wyraźne, dlatego chcemy stworzyć salwatorskim seniorom możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju spotkaniach, zachęcić do aktywnych działań – jednym słowem do bycia razem, dzielenia się doświadczeniami, służenia wzajemną pomocą.

Podtrzymywanie jak najdłużej sprawności fizycznej umożliwia nam zachowanie samodzielności w codziennym życiu, warto więc o nią dbać, do czego gorąco zachęcamy.

 

Zapraszamy na zajęcia gimnastyczne.

                          w każdy wtorek o godz. 19,00.

sala gimnastyczna

w Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. B. Prusa

Obowiązkowe miękkie obuwie.

Charakter ćwiczeń będziemy starać się dostosować do sprawności i umiejętności wszystkich uczestników.

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 12 427 10 83

 

Czekamy na Ciebie

Spotkajmy się w ” Klubie”

 

Salwatorscy Seniorzy!

 

Starzejemy się, każdy z nas, każda wspólnota, ludność Polski, Europy, świata …

To naturalny proces, na który, w zasadzie nie mamy wpływu. Czy aby na pewno?

 

Ojciec Święty Jan Paweł II, w Swoim liście, zatytułowanym „Do moich Braci i Sióstr w podeszłym wieku!” (Watykan, 1999 r.) pisał tak:

„Sam posunięty w latach, odczuwam zatem potrzebę nawiązania dialogu z wami. … Wiara rozjaśnia zatem tajemnicę śmierci i opromienia swym światłem starość, która nie jest już postrzegana i przeżywana jako bierne oczekiwanie na moment unicestwienia, ale jako zapowiedź rychłego już osiągnięcia pełnej dojrzałości. Lata te należy przeżywać w postawie ufnego zawierzenia Bogu, szczodremu i miłosiernemu Ojcu; ten czas trzeba twórczo spożytkować, dążąc do pogłębienia życia duchowego przez usilniejszą modlitwę i gorliwą służbę braciom w miłości.  … Zasługują zatem na uznanie wszystkie inicjatywy społeczne, dzięki którym ludzie starzy mogą nie tylko dbać o swoją kondycję fizyczną i intelektualną oraz rozwijać relacje z innymi, ale także stawać się przydatni, oddając innym swój czas, umiejętności i doświadczenie.” …

 

Wskazówki bł. Jana Pawła II są jasne i wyraźne, dlatego też chcielibyśmy stworzyć salwatorskim seniorom możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju spotkaniach, zachęcić do aktywnych działań – jednym słowem do bycia razem, dzielenia się doświadczeniami, służenia wzajemną pomocą.

 

Zachęcamy, aby włączyć się do tworzenia wspólnoty osób w podeszłym wieku, tym bardziej, że dzięki wprowadzonym w salce „Pod plebanią” zmianom (ogrzewanie, barek, firanki) i uporządkowaniu jej, może ona być miejscem przyjaznym seniorom.

Jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje, chętnie przyjmiemy nowe pomysły, które uzupełnią nasz program (można je zgłaszać telefonicznie pod nr: 12-427-10-83).

Czy uda się zorganizować wspólnotę? – wszystko w rękach salwatorskich seniorów!

 

W imieniu grupy inicjatywnej

Barbara i Andrzej Skrzyńscy