Klub Seniora

Terminarz spotkań

 

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, tym razem spotykamy się na wystawie „Wyspiański”

w czwartek 21 marca w gmachu Muzeum Narodowego przy Al. 3 Maja o godz. 14,30 !!!

 

To jest ostatnia godzina wejścia z przewodnikiem (później nie ma możliwości), musimy przyjść 15 minut wcześniej.

Koszt biletu i przewodnika to około 10 zł, w zależności od ilości osób (im więcej osób, tym przewodnik jest tańszy).

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, bo wystawa jest bardzo interesująca.

 

 

Parafialny Klub Salwator

Pan Piotr Boroń, historyk, pierwszy redaktor Tygodnika Salwatorskiego, długoletni nasz parafianin, polityk, samorządowiec, senator VI kadencji, w latach 2007–2010 członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji będzie naszym gościem.

Tytuł wykładu pana Boronia: „Turek – wróg czy przyjaciel Sarmaty?”

 

„Wojny Rzeczpospolitej z Turcją to być może nawet najlepiej znane epizody z naszej historii. Zwycięstwa pod Chocimiem i Wiedniem to dni największej chwały, a klęska pod Warną to jedna z najbardziej znanych tragedii. Któż nie zna powiedzenia „Za króla Olbrachta wyginęła szlachta” – a to przecież efekt wyprawy mołdawskiej polskiego króla pod koniec XV wieku. Z przytoczonych faktów wielu odnosi wrażenie, że nasze kilkuwiekowe relacje z Turcją to jedno długie pasmo nienawiści… A tymczasem – nie przecząc powyższym faktom – musimy wiedzieć, że to Turcja wypowiedziała Katarzynie II wojnę w 1768 roku, by wspomóc naszą Konfederację Barską, a przez cały okres zaborów była państwem, które nigdy rozbiorów nie uznało. Dlatego też podczas obchodzonej w 1933 roku na naszych Błoniach okrągłej rocznicy odsieczy wiedeńskiej wypito pierwszy toast za Jana III Sobieskiego i jego wojsko, ale drugi toast za Turków, którzy solidaryzowali się z nami dłużej niż rywalizowali. A ileż w Polsce wpływów wschodnich z polskim strojem narodowym na czele, ale i dziesiątkami zapożyczeń tureckich w naszym języku… Dzieje relacji polsko-tureckich wykraczają poza przyjęte beztrosko schematy… Piotr Boroń”

 

Spotykamy się w czwartek 28 marca o godz. 16, 30 w „Salce pod plebanią”.

 

Zapraszamy, bo takiego wykładu nie można przegapić!!!

 

 

Salwatorscy Seniorzy !

 

Nadeszła pora na Klub Seniora.

 

Wszystkich „wcześniej urodzonych”

zapraszamy na spotkania w każdy czwartek w salce „Pod Plebanią”.

 

Inspiracją do zorganizowania Klubu były słowa Jana Pawła II:

„Zasługują zatem na uznanie wszystkie inicjatywy społeczne, dzięki którym ludzie starzy mogą nie tylko dbać o swoją kondycję fizyczną i intelektualną oraz rozwijać relacje z innymi, ale także stawać się przydatni, oddając innym swój czas, umiejętności i doświadczenie. Pozwala im to zachować i pogłębić świadomość wartości życia, najważniejszego daru Bożego.”

Wskazówki bł. Jana Pawła II są jasne i wyraźne, dlatego chcemy stworzyć salwatorskim seniorom możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju spotkaniach, zachęcić do aktywnych działań – jednym słowem do bycia razem, dzielenia się doświadczeniami, służenia wzajemną pomocą.

Podtrzymywanie jak najdłużej sprawności fizycznej umożliwia nam zachowanie samodzielności w codziennym życiu, warto więc o nią dbać, do czego gorąco zachęcamy.

 

Zapraszamy na zajęcia gimnastyczne.

                          w każdy wtorek o godz. 19,00.

sala gimnastyczna

w Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. B. Prusa

Obowiązkowe miękkie obuwie.

Charakter ćwiczeń będziemy starać się dostosować do sprawności i umiejętności wszystkich uczestników.

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 12 427 10 83

 

Czekamy na Ciebie

Spotkajmy się w ” Klubie”

 

Salwatorscy Seniorzy!

 

Starzejemy się, każdy z nas, każda wspólnota, ludność Polski, Europy, świata …

To naturalny proces, na który, w zasadzie nie mamy wpływu. Czy aby na pewno?

 

Ojciec Święty Jan Paweł II, w Swoim liście, zatytułowanym „Do moich Braci i Sióstr w podeszłym wieku!” (Watykan, 1999 r.) pisał tak:

„Sam posunięty w latach, odczuwam zatem potrzebę nawiązania dialogu z wami. … Wiara rozjaśnia zatem tajemnicę śmierci i opromienia swym światłem starość, która nie jest już postrzegana i przeżywana jako bierne oczekiwanie na moment unicestwienia, ale jako zapowiedź rychłego już osiągnięcia pełnej dojrzałości. Lata te należy przeżywać w postawie ufnego zawierzenia Bogu, szczodremu i miłosiernemu Ojcu; ten czas trzeba twórczo spożytkować, dążąc do pogłębienia życia duchowego przez usilniejszą modlitwę i gorliwą służbę braciom w miłości.  … Zasługują zatem na uznanie wszystkie inicjatywy społeczne, dzięki którym ludzie starzy mogą nie tylko dbać o swoją kondycję fizyczną i intelektualną oraz rozwijać relacje z innymi, ale także stawać się przydatni, oddając innym swój czas, umiejętności i doświadczenie.” …

 

Wskazówki bł. Jana Pawła II są jasne i wyraźne, dlatego też chcielibyśmy stworzyć salwatorskim seniorom możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju spotkaniach, zachęcić do aktywnych działań – jednym słowem do bycia razem, dzielenia się doświadczeniami, służenia wzajemną pomocą.

 

Zachęcamy, aby włączyć się do tworzenia wspólnoty osób w podeszłym wieku, tym bardziej, że dzięki wprowadzonym w salce „Pod plebanią” zmianom (ogrzewanie, barek, firanki) i uporządkowaniu jej, może ona być miejscem przyjaznym seniorom.

Jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje, chętnie przyjmiemy nowe pomysły, które uzupełnią nasz program (można je zgłaszać telefonicznie pod nr: 12-427-10-83).

Czy uda się zorganizować wspólnotę? – wszystko w rękach salwatorskich seniorów!

 

W imieniu grupy inicjatywnej

Barbara i Andrzej Skrzyńscy

 

KLUB SENIORA – O NAS

Klub działa piąty rok. Jest absolutnie swobodnym zgromadzeniem osób, które chcą być uczestnikami spotkań. Nikt nie musi się do niego zapisywać, nie ma także legitymacji, świadczącej o przynależności. Spotkania odbywają się raz w tygodniu, w czwartki o godz. 16,30.

Klub działa dzięki pracy ludzi dobrej woli. Ks. Proboszcz nie tylko w pełni zaakceptował propozycję zorganizowania klubu, ale stał się jego zaangażowanym przewodnikiem.

Do „kapituły” klubowej należą najbardziej aktywne osoby: Józefa Wyrwa („minister spraw socjalnych”, finanse, kawa, herbata), Ewa Stella –Sawicka („minister sztuki filmowej” dostarczenie odpowiednich filmów), Bogumiła Puchała („minister spraw personalnych” – organizowanie uroczystości solenizantów lub jubilatów),  Felicja Niedzielska („minister kultury” – wyjścia na wystawy, do muzeów),  koordynatorami są Barbara i Andrzej Skrzyńscy.

Spotkania klubowe mają różny charakter . Największym zainteresowaniem cieszy się cykl „Tajemnice krakowskich kościołów”; dzięki Księdzu Proboszczowi  w czasie zwiedzania kościoła lub klasztoru mamy okazję zajrzeć do niedostępnych dla zwykłego śmiertelnika skarbów.

Najczęściej spotkania odbywają się w pięknej „Sali pod plebanią”. Dzięki społecznej postawie wielu ludzi z terenu Krakowa i parafii, możemy klubowiczom zaproponować wykłady o różnorodnej tematyce. Bardzo popularne, co jest zrozumiałe ze względu na wiek seniorów,   są wykłady lekarzy: kardiologów, internistów, onkologów, geriatrów, okulistów, akustyków (badanie słuchu), dietetyków. Często wykłady kończą się indywidualnymi poradami, a nawet wizytami słuchaczy u specjalistów.

Wachlarz tematów wykładów jest bardzo szeroki: Biblia (ks. Tomasz, „Data narodzenia Jezusa” J. Grodziałkowskiego), Ziemia Święta i Bliski Wschód (wstrząsająca prelekcja Krystyny Słoczyńskiej o Syrii przed wojną i czasie wojny), Papież Jan Paweł II (opowieść D. Rybickiej, należącej do „Rodzinki” ks. Wojtyły),  historia sztuki (Joanna Utzig „Drzewo Jessego” w kościele mariackim), architektura („Z czego zbudowano kościół Najświętszego Salwatora” (geologiczny wykład J. Bromowicza), krajoznawcze (Pustynie, Mongolia, Litwa, Łotwa i Estonia) to tylko niektóre przykłady.

Barbara Skrzyńska