Kalwaryjska Pani

W sobotę 21 maja grupa pielgrzymów z naszej parafii

o godz. 8.30 wyjechała autokarem na  pielgrzymkę

do Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Po Eucharystii o godz. 10.00.  wyruszyli na  Dróżki Matki Bożej.

 

 zdj. Ewa Wiatr