II FESTYN PARAFIALNY

15 czerwca o godzinie 1500

 

na dziedzińcu klasztornym  wszyscy parafianie: dzieci, młodzież oraz starsi i goście spotkali się na

II Parafialnym Festynie Rodzinnym.

 

Organizatorami wspólnej, rodzinnej zabawy i wypoczynku w niedzielne popoludnie byli:

Rada Duszpasterska, Akcja Katolicka, Wspólnota Żywego Różańca, Bractwo św. Anny oraz ks. Proboszcz Parafii Najświętszego Salwatora.

 

Nasze świętowanie rozpoczęliśmy odmówieniem Koronki do Miłosierdzia Bożego.

Następnie wysłuchaliśmy koncertu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 18.

Atrakcją wieczoru był recital Jagi Wrońskiej „Pod niebem Salwatora”.

 

Nie zabrakło również innych, ciekawych atrakcji i kiełbasek z grilla.

 

Dziękujemy sponsorom za wsparcie i wspaniałe nagrody.

 

 

fot. Stanisław Malik i Ewa Wiatr (w)