Hosanna

Niedziela Palmowa kończy okres Wielkiego Postu,

a  rozpoczyna Wielki Tydzień.

Tydzień, w którym będziemy świadkami ostatnich trzech, najboleśniejszych, dni ziemskiego życia Jezusa aż do Jego Zmartwychwstania.

 

Przed uroczystością Paschy Jezus wjeżdżał na osiołku do Jerozolimy, a zebrany tłum, z gałązkami palmowymi w rękach, witał Go wołając: „Hosanna, Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie (J 12 – 13).

 

20.03.br. na pamiątkę tych wydarzeń, uczestniczyliśmy w naszej świątyni w procesji z palmami i mszy św. z czytaniem Męki Pańskiej.

 

 

zdj. Ewa Wiatr