Dróżki Kalwaryjskie

dają nam szczególną okazję do przeżycia męki Pana Jezusa, w całej jej rozciągłości czasowej i przestrzennej.

Jezus cierpiał straszliwie, od momentu, gdy szedł z uczniami do Wieczernika, potem na modlitwę w Ogrójcu, gdy został pojmany, związany i prowadzony przed sąd. Cierpiał, gdy był odsyłany od jednego sędziego do drugiego, okrutnie biczowany i ukoronowany cierniem, i wreszcie, gdy wyszydzony, zelżony i upokorzony, wziął ciężki krzyż na swe skrwawione ramiona i niósł go, by na nim za nas umrzeć.

Drogi Męki Pańskiej prowadzą na szczyt Kalwarii, gdzie miało miejsce nie tylko ukrzyżowanie i śmierć, ale i to, co najważniejsze – zmartwychwstanie.

Z naszej parafii, 21 marca o godz. 830, jak co roku, w czasie Wielkiego Postu, wyruszyła z Księdzem Stanisławem Sudoł – proboszczem parafii pielgrzymka do Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, by po mszy świętej o godz. 10.00, przed cudownym obrazem Matki Bożej w intencji pielgrzymów i całej wspólnoty parafialnej, idąc śladami Jezusa Chrystusa rozważać Jego mękę i śmierć na Krzyżu.

 

„…Do Krzyża zwracam wszystkie me życzenia,

Na Krzyż przybijam błędnych myśli roje,

Bo z Krzyża płyną promienie zbawienia,

Bo z Krzyża płyną zmartwychwstania zdroje!…”

 

zdj. Jacek Zduń