Czyńmy dobro

Wizyty duszpasterskie (kolęda) są okazją do bliższego wzajemnego poznania się księży i parafian. Tak było, gdy Ksiądz Proboszcz odwiedził panią Jadwigę Gawor. Bardzo poruszył Księdza los pani Jadwigi, zmagającej się z ciężką chorobą, w czasie trwania której chora musi mieć zapewniony stały dostęp tlenu. Do podawania tlenu służy pani Jadwidze ciężki aparat, uniemożliwiający Jej swobodne poruszanie się i opuszczanie pokoju. To sprawia, ze choroba staje się jeszcze bardziej uciążliwa.

Ksiądz Proboszcz przekazał tą informację Duszpasterskiej Radzie Parafialnej z propozycją przeprowadzenia zbiórki, z której dochód przeznaczony zostanie na zakup lżejszego, łatwiejszego w użyciu aparatu tlenowego.

Członkowie Duszpasterskiej Rady Parafialnej kwestowali w niedzielę 10 lutego po Mszach św. Parafianie Najświętszego Salwatora otworzyli swe serca na płynący z ogłoszeń apel (otworzyli też kieszenie), a zebrana kwota 7031, 00 zł przeszła oczekiwania kwestujących. To pokazuje, jak potrafimy pomagać ludziom w potrzebie.

Za kwotę 2990,00 zł, przy współudziale opiekunki pani Jadwigi – pani Elżbiety Woźniak, zakupiony został nowy aparat – przenośny koncentrator tlenu (Oterapia OLV-B1).

We wtorek 18 lutego odbyło się uroczyste wręczenie pani Janinie nowo zakupionego aparatu. Uczestniczył w nim Ksiądz Proboszcz  przedstawiciele Rady w osobach pań: Felicji Niedzielskiej i Bogumiły Puchały. Spotkanie na fotografiach uwiecznił pan Jerzy Pulchny.

Radość pani Janiny była ogromna, a wzruszenie sprawiało, że trudno było Jej znaleźć słowa podziękowania.

Pani Janinie życzymy dużo zdrowia i pogodniejszych dni, które, mamy nadzieję, zapewni Jej ofiarowany aparat.

Wszystkim darczyńcom, parafianom o szczodrych sercach – serdeczne Bóg zapłać!

                                                                                                                                                           Barbara Skrzyńska

 

Pieniądze pozostałe po zakupie aparatu przekazane zostaną  osobom potrzebującym z naszej parafii.

 

zdj. Jerzy Pulchny