Błogosławieństwo Starszych Scholistek

W niedzielę 28 października w liturgiczną uroczystość poświęcenia własnego kościoła na Mszy św. „rodzinnej” o godz. 10.30, która tradycyjnie gromadzi najwięcej najmłodszych uczestników liturgii, nastąpiło uroczyste błogosławieństwo i mianowanie na urząd starszej scholistki.

Po kilku miesięcznym przygotowaniu starszymi scholistkami zostały: Wiktoria Knisz, Karina Suryło, Maria Peterson, Julia Murzyn, Kasia Wierzbowska, Jadwiga Garbacik-Łażewska, Klaudia Przemyska i Maria Noga.

Każda z nich została pobłogosławiona przez ks. Andrzeja, opiekuna scholii, który przypomniał również, że od tego momentu są odpowiedzialne przez dawanie świadectwa za swoje młodsze koleżanki. Wszystkie dziewczyny złożyły również przyrzeczenie gorliwej i sumiennej służby i otrzymały specjalne stroje.

Dziecięca schola parafialna na Salwatorze liczy obecnie 30 scholistek. Wspólnotą opiekują się i muzycznie ją wspierają s. Alicja i Benedykta oraz rodzice Magdalena i Filip Banasiowie, Magdalena Peterson, Przemysław Woźniczka, a także Marta Bubula.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, które chciały by się zaangażować w śpiew lub grę na instrumentach do naszej rozśpiewanej wspólnoty. Gromadzimy się na próbach w każdą niedzielę o 9.45, by na Mszy św. o 10.30 uwielbiać swoim śpiewem i grą Pana Boga.

 

Foto: Jadwiga Czechanowska