Betlejemski Ogień na Salwatorze

W 4 niedzielę Adwentu, 21.grudnia,

Betlejemskie Światło Pokoju, Światło miłości i nadziei harcerze ZHR, ze Szczepu Dąbie, przynieśli do naszej świątyni.

 

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących.

 

Jest to coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem.

W Polsce akcję od 1991 roku prowadzą harcerze, którzy odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów slowackich na przejściu granicznym Łysa Polana w Tatrach.

 

zdj. Ewa Wiatr