Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej 25.03.2023 r.

PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ KALWARYJSKIEJ

„Nie wiem po prostu, jak dziękować Bożej Opatrzności za to, że dane mi jest jeszcze raz nawiedzić to miejsce – Kalwaria Zebrzydowska, sanktuarium Matki Bożej – i Dróżki. Nawiedzałem je jako kapłan. Szczególnie często nawiedzałem sanktuarium kalwaryjskie jako arcybiskup krakowski i kardynał”. Tak rozpoczął swoje przemówienie Ojciec Święty Jan Paweł II, kiedy 7 VI 1979 r. spotkał się z wiernymi  w Kalwarii w czasie swej I pielgrzymki do Ojczyzny.

Idąc śladami umiłowanego Ojca Świętego, tradycyjnie, jak co roku tuż przed rekolekcjami wielkopostnymi w parafii Najświętszego Salwatora, w sobotę 25 marca 2023 roku o godz. 8.30, razem z Księdzem Proboszczem wyjechaliśmy autokarem  do Kalwarii Zebrzydowskiej, aby tam w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego dziękować i prosić Matkę Bożą o potrzebne łaski dla każdego z nas. Nie zabrakło też parafian, którzy dotarli tu indywidualnie.

Dość szybko byliśmy na miejscu. Po chwili odpoczynku, w Kaplicy Matki Bożej przed Cudownym Obrazem uczestniczyliśmy w koncelebrowanej Mszy świętej o godzinie 10, w skupieniu i aktywnym uczestnictwie wybranych osób do czytań, śpiewu i modlitwy wiernych. Na zakończenie Eucharystii odmówiliśmy  litanię loretańską.

Umocnieni duchowo, w samo południe, prawie całą grupą, udaliśmy się na Drogę Krzyżową. Zmienna marcowa pogoda nas nie wystraszyła. Piękne i trafiające w nasze skruszone serca rozważania o męce Chrystusa, czytane przez uczestników pielgrzymki, ubogacane były tajemnicami bolesnymi różańca świętego oraz koronką do Bożego Miłosierdzia. Na zakończenie, przy figurze Matki Bożej Ksiądz Proboszcz udzielił błogosławieństwa, połączonego z możliwością uzyskania odpustu zupełnego. Wspólna fotografia uzupełniła pełne wzruszeń to wielkopostne spotkanie z Jezusem i Maryją na uświęconej ziemi kalwaryjskiej.

W drodze powrotnej usłyszeliśmy o czekających nas w tym roku kolejnych wyprawach. To wielka wartość dla nas, że zaangażowanie, żyłka podróżowania i troska o pełniejsze życie parafian naszego duszpasterza pozwala nam coraz lepiej się poznawać, a co równie ważne, poznawać piękno naszej Ojczyzny pod różnym postaciami.

Jadwiga Konstantynowicz

fot: M i A Kajda