Remont kaplicy św. Małgorzaty i św. Judyty

Remont kaplicy św. Małgorzaty i św. Judyty

Na terenie parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie zostało  wybudowanych kilka kaplic i kościołów. Jednym z tych obiektów jest kaplica św. Małgorzaty i św. Judyty przy ul. św. Bronisławy. Powstała ona w XVII wieku w miejscu dawnych kultów pogańskich. Kaplica ta została zbudowana z drewna na planie ośmioboku. Kształt oraz miejsce wybudowania świątyni sprawiły, że przylgnęła do niej nazwa stara gontyna.

Obiekt ten wchodzi w skład Małopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej, a w 1974 roku został on wpisany do rejestru zabytków.

Od  2020 roku prowadzony jest w kaplicy remont konserwatorski. Prace te wykonywane są przez Firmę Konserwatorską Piotr Białko Zabytki Malarstwa Rzeźby Architektury Sp. z o.o.. W chwili obecnej zakończono remont i konserwację obudowy dachu i ścian gontami. Deseczki te zostały wyczyszczone, a następnie zakonserwowane przeciw grzybom, insektom oraz przeciwogniowo. Następnie została wykonana instalacja przeciwpożarowa samogasząca, mgłą wodną. Dla zwiększenia skuteczności w/w instalacja została wyposażona w zbiornik wody pożarowej i połączono ją z instalacją sygnalizacji pożaru. W trakcie montażu zbiornika odkryto pod posadzką kilka pochówków. Odnalezione szczątki są obecnie badane przez naukowców. Kilkakrotnie podczas tych prac włączał się alarm pożarowy. Badanie tej instalacji ukazało, że przyczyną były zaniki napięcia spowodowane pogryzieniem kabli przez gryzonie. Zaszła przez to konieczność wymiany starego kabla z żyłami aluminiowymi na kabel nowy. W wyniku tych prac został podłączony przewód miedziany, bardzo skuteczny. W lecie bieżącego roku przeszła w tym rejonie gwałtowna burza w skutek, której został uszkodzony system alarmu pożarowego. W efekcie tego zdarzenia zaistniała konieczność ponownej naprawy instalacji oraz powtórne jej połączenie z instalacją gaszącą.

W obecnej chwili wykonywana jest konserwacja okiem i drzwi wejściowych. Prace te są już niemal na ukończeniu. Jednocześnie remontowana jest również posadzka.

Do zakończenia prac naprawczych pozostaje jeszcze odnowienie wyposażenia wnętrza kaplicy w tym również ołtarzy.

Mamy nadzieję, że pięknie odrestaurowana kaplica, do końca przyszłego 2023 roku, będzie w przyszłości zachęcała wiernych i gości do modlitwy i częstego jej odwiedzania.

 

Małgorzata i Andrzej Kajda

21.11.2022 r

  1. Widok ogólny kaplicy 

  2. Remont dachu i ścian 

  3. Instalacja przeciwpożarowa 

  4. Remont drzwi i okien 

fot: Piotr Tumodajski i Andrzej Kajda