Pielgrzymka Szydłów Rytwiany

Z naszej parafii 24 i 25 września 2022 r., po długiej przerwie spowodowanej pandemią, została zorganizowana przez Ks. Proboszcza Stanisława Sudoła dwudniowa pielgrzymka autokarowa.

Po porannej mszy świętej wyruszyliśmy do Szydłowa. Tam zwiedziliśmy: kościół pw. św. Władysława ufundowany przez Kazimierza Wielkiego. Następnie skierowaliśmy się do muzeum i synagogi z XVI w. Kolejnym punktem zwiedzania był Jagielloński Zamek Królewski i kościół z XIV w. pw. Wszystkich Świętych.

W Kurozwękach podziwialiśmy wybudowany w XIV w. zespół parkowo – pałacowy, a potem wzięliśmy udział w safari wśród bizonów.

Trzecim miejscem naszej pielgrzymki był Sichów Duży, w którym zwiedziliśmy dwór i park księcia Radziwiła. Po obiekcie oprowadził nas obecny właściciel, a równocześnie potomek rodziny Radziwiłów.

Na zakończenie dnia udaliśmy się do Rytwian gdzie znajduje się pokamedulski klasztor i pustelnia Złotego Lasu. Na terenie klasztoru wyznaczono nam nocleg. Po obiadokolacji zwiedziliśmy kompleks klasztorny. Rano po mszy świętej celebrowanej przez naszego księdza proboszcza i po śniadaniu spacerowaliśmy po ogrodach klasztornych.

Dalszym etapem naszej podróży miał być zamek Krzyżtopór w miejscowości Ujazd ale z powodu zajęcia go przez ekipę filmową udaliśmy się do Tarnobrzegu gdzie podziwialiśmy XV w. zamek Tarnowskich w Dzikowie.

Ostatnim punktem naszej pielgrzymki był Sandomierz. W tym pięknym mieście w ramach wolnego czasu zwiedzaliśmy we własnym zakresie stare miasto.

O godz. 17:30 wyruszyliśmy do Krakowa na Salwator. W drodze powrotnej zostaliśmy obdarowani Krówkami Kamedulskimi.

 tekst Małgorzata i Andrzej Kajda

foto: Z. Kolarski i M., A. Kajda