70 lat kapłaństwa infułata Jerzego Bryły

Platynowy Jubileusz święceń kapłańskich Księdza Infułata Jerzego Bryły

W Uroczystość Zesłanie Ducha Świętego (5 czerwca 2022 r.) z ogromną radością gościliśmy w naszej Parafii Księdza Infułata Jerzego Bryłę. Czcigodny Gość był głównym Celebransem Mszy św. o godz. 12.00  – odpustowej ku czci św. Norberta. Radość naszą spotęgował  zbliżający się Platynowy Jubileusz (70 lat) przyjęcia przezeń święceń kapłańskich. Bardzo licznie zgromadzeni parafianie i goście, a zwłaszcza wyróżniające się strojami Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe ze swym kapelanem ks. dr. Dariuszem Rasiem, przybyli, aby wyśpiewać Panu Bogu dziękczynne Magnificat za Osobę Księdza Infułata i za obfitość Bożych darów, które przez Jego posługę w Parafii Najświętszego Salwatora i w rozlicznych środowiskach ogólnopolskich i krakowskich, otrzymaliśmy.  Po skończonej Mszy św.  w krużgankach klasztoru sióstr norbertanek był też czas, aby osobiście wyrazić Jubilatowi wdzięczność za posługę w naszej parafii przez więcej niż połowę Jego kapłaństwa.  Na zakończenie Mszy świętej Ksiądz Infułat bardzo znamiennie podsumował jubileusz: Można na jubileusz patrzeć z pozycji  historyka, rozpatrującego dziejące się wydarzenia historyczne, można skupić się na osobie, ukazując jej biografię. Ale najważniejsze jest, aby  spojrzeć na jubileusz w porządku łaski, którą Bóg  obdarował jubilata, a przez niego tych, do których został posłany.

Księże Infułacie, Bogu niech będą dzięki za Ciebie i za Twoje kapłaństwo.

Szczęść Boże na dalsze lata! Wspieramy Cię modlitwą!

fot. Jacek Zduń