Majówki przy kapliczkach Salwatorskich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwsza majówka odbędzie się 7 maja 2022r. przy kapliczce na wewnętrznym dziedzińcu klasztoru sióstr Norbertanek o godz. 19:00

Druga majówka odbędzie się 14 maja 2022r. przy kapliczce ul. Dojazdowa o godz. 19:00

Trzecia majówka odbędzie się 21 maja 2022r. przy kapliczce ul. Słonecznikowa o godz. 19:00

Czwarta majówka odbędzie się 28 maja 2022r. przy kapliczce na skrzyżowaniu ulic Pod Sikornikiem i Królowej Jadwigi o godz. 19:00

fot. Andrzej Kajda