Renowacja tabernakulum

Renowacja tabernakulum

W Roku Świętej Rodziny w ostatnim czasie w naszej parafii Najświętszego Salwatora w kościele pw. św. Jana Chrzciciela i św. Augustyna została przeprowadzona renowacja tabernakulum.

Tabernakulum jest to zamykana szafka umieszczona w ołtarzu. Jest ona przeznaczona do przechowywania Najświętszego Sakramentu. Nazwa tabernakulum czyli namiot nawiązuje do starotestamentowego „Namiotu Spotkania”, w którym przechowywano Arkę Przymierza – największą świętość religii mojżeszowej.

Prace renowacyjne – pozłacanie i posrebrzanie (elementy metalowe i ozdobnicze – wewnątrz i na zewnątrz) wykonała firma Pracownia Brązownicza z ul. Dietla 58 w Krakowie.

Równocześnie została przeprowadzona konserwacja oprawy tabernakulum (figury aniołów i elementy drewniane) polegająca na odnowieniu pozłoceń. Prace te wykonane zostały przez Pracownię Konserwacji Zabytków OssolinArt z ul. Józefińskiej 15 w Krakowie.

Koszt realizacji (materiały i robocizna) wyniósł – 11 000,00 zł

 

Ks. Stanisław Sudoł

Proboszcz

                                                                                                                           Parafialna Rada Duszpasterska

prace warsztatowe

montaż

efekt końcowy