Poświęcenie Tabernakulum po renowacji

Pobłogosławienie Tabernakulum

            Tabernakulum przypomina w sposób szczególny obecność Pana, wynikającą z ofiary Eucharystii, jak i bliźnich, których mamy darzyć Chrystusową miłością. Kościół przechowywał zawsze Eucharystię przede wszystkim dla chorych i umierających. Niebieski pokarm był również przedmiotem adoracji wiernych. To serce każdego katolickiego kościoła, będące przedmiotem szczególnej troski duszpasterzy, których działania regulują zasady podane w księgach liturgicznych. Po Soborze Watykańskim II wszystkie przedmioty służące do sprawowania liturgii – w tym tabernakulum – oddane do użytku, bądź odnowione po czasie poświęcenia kościoła, powinny być pobłogosławione zgodnie z obrzędem podanym w Rytuale Rzymskim, podczas Mszy świętej.

Pięknie odnowione tabernakulum w kościele św. Jana Chrzciciela i św. Augustyna zostało uroczyście pobłogosławione w niedzielę 13 lutego 2022 roku podczas Mszy św. o godz. 12.00 celebrowanej przez ks. proboszcza Stanisława Sudoła. Msza św. rozpoczęła się przy otwartym pustym tabernakulum.

Obrzęd błogosławieństwa składał się z kilku etapów, które ilustrują zdjęcia:

– Po modlitwie powszechnej celebrans stojąc w pobliżu tabernakulum zachęcił uczestników liturgii do modlitwy. Po krótkiej chwili milczenia wypowiedział modlitwę poprzedzoną wezwaniem „Módlmy się”, w której prosił dobrego Boga „aby pobłogosławił to tabernakulum, które jest przeznaczone do przechowywania Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, a wierni, którzy będą wielbić obecnego w nim Zbawiciela, aby nieustannie jednoczyli się z tajemnicą Jego odkupienia”. Następnie nałożył kadzidło i okadził tabernakulum.
– Po Komunii wiernych – puszkę z Najświętszym Sakramentem pozostawił na ołtarzu na korporale.

– Po modlitwie po Komunii celebrans umieścił puszkę z Najświętszym Sakramentem w tabernakulum, którego drzwiczki pozostawił otwarte. Następnie klęcząc okadził Najświętszy Sakrament.

– Po krótkiej adoracji celebrans zamknął drzwiczki tabernakulum i uroczyście pobłogosławił lud.

Janina Wiercioch

fot. Janina Wiercioch