Nowe tablice informacyjne

Obiekty kościelne, tak samo jak i nasze domy, wymagają ciągłego inwestowania w prace remontowe i konserwatorskie. Stale trzeba coś naprawiać, poprawiać czy udoskonalać.

W naszej Parafii ostatnio zostały wymienione tablice informacyjne przy wejściu do kościoła Najświętszego Salwatora oraz przy bramie głównej na cmentarz Salwatorski.

Dzięki tym tablicom mieszkańcy naszej parafii oraz goście będą mogli uzyskać potrzebne informacje.

Nowe tablice wykonali i zamontowali pracownicy firmy Studio Wielkiego Formatu Drukarnia Reklamowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Spółdzielców 3.

 

Parafialna Rada Duszpasterska

Ks. Stanisław Sudoł

Proboszcz

fot. Andrzej Kajda