Życzenia Świąteczne

„Potrzeba nam dzisiaj
wiary, która góry przenosi,
miłości, która wszystko jednoczy
i nadziei, która nigdy nie zawodzi…”

kard. Stefan Wyszyński

Ileż było trudności
przed przyjściem Jezusa na świat?
Czy jesteśmy w stanie,
wpatrzeni w żłobek betlejemski,
zrozumieć wielką tajemnicę wiary o Bogu,
który stał się człowiekiem
aby przynieść światu miłość i pokój,
który pragnie zamieszkać w ludzkich sercach?

Betlejem łączy Niebo z Ziemią.
Bóg narodził się w stajni.
Stał się bliski naszej codzienności,
którą nieustannie musimy poprawiać
i bezgranicznie ufać Bogu
nie pytając dlaczego.

W roku wyniesienia na ołtarze
sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego,
w imieniu księży posługujących
w naszej wspólnocie parafialnej,
w tym trudnym czasie
ciągle trwającej pandemii,
dzieląc się opłatkiem wigilijnym
życzę:
aby każde uczucie,
każde drgnienie woli,
każda myśl
zmieniały się w błogosławiony czyn,
który w miłość obróci całe nasze życie.

Niech Dzieciątko Jezus błogosławi
tej radosnej odmianie w sercach

każdej i każdemu z Was.
każdej rodzinie ześle obfite łaski
na każdy dzień Nowego Roku

Ks. kanonik Stanisław Sudoł
proboszcz parafii Najświętszego Salwatora
w Krakowie