Dzień skupienia Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej 15.10.2021 r.

Jesienny dzień skupienia Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej

W dniu 15.10.2021 r. na zaproszenie proboszcza ks. Stanisława Sudoła w Parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie odbył się coroczny dzień skupienia Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej z rejonu I Kraków Centrum. W uroczystości tej uczestniczyli również obok zaproszonych gości nasi parafianie. Spotkanie rozpoczęło się od nabożeństwa różańcowego prowadzonego przez księdza proboszcza. Po różańcu procesyjnym wejściem rozpoczęła się uroczysta Msza Święta, której przewodniczył ks. prałat Stanisław Szczepaniec, duchowy przewodnik naszego Rejonu. Po zakończeniu liturgii odbyła się w auli Św. Franciszka konferencja dla Szafarzy, podczas której dokonano wyboru szefa rejonu na nową kadencję oraz omawiano problemy związane z posługą szafarską. Naukę dla uczestników wygłosił ksiądz opiekun. W czasie obrad gospodarze zadbali również o coś dla ciała poprzez poczęstunek. Udział w tej uroczystości wzięło około siedemdziesięciu szafarzy, którym dziękujemy za przybycie.

Wyrażamy wdzięczność księdzu proboszczowi Stanisławowi Sudołowi za zaproszenie i pomoc w przygotowaniu naszego spotkania.

Andrzej Kajda