Pielgrzymka Żywego Różańca

XII Pielgrzymka Żywego Różańca do Łagiewnik

W sobotę 25 września 2021 r. po raz dwunasty odbyła się Diecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Wśród uczestników nie zabrakło reprezentantów naszej parafii.

Podczas uroczystej mszy św. Koncelebrowanej której przewodniczył ks. arcybiskup Marek Jędraszewski, uhonorowani zostali zelatorzy którzy są związani z Różańcową Wspólnotą co najmniej 25 lat. W tej grupie nie zabrakło naszych parafianek.  Listy gratulacyjne od naszego Metropolity otrzymały:

– Wirginia Kowalczyk

– Elżbieta Miernik

– Ewa Olszewska

– Maria Polańska

Gratulujemy wyróżnionym i życzymy dalszego trwania w modlitwie różańcowej.

 

fot. Andrzej Kajda