Zakończenie renowacji romańskiego portalu

Prace badawcze i konserwatorskie w obrębie późnoromańskiego portalu i kruchty  w kościele pw. św. Jana Chrzciciela i św. Augustyna Sióstr Norbertanek w parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie

Drodzy Parafianie, z radością informuję, że w ostatnim tygodniu sierpnia 2021 roku zakończono wszystkie  podjęte w 2018 roku prace badawcze i konserwatorskie przy późnoromańskim portalu i w kruchcie północnej (od strony ul. Kościuszki) w kościele pw. św. Jana Chrzciciela i św. Augustyna w zespole klasztornym Sióstr Norbertanek w parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie. Prace badawcze zostały sfinalizowane w 2020 roku, o czym można było przeczytać m.in. w numerze 6/2020 Miesięcznika Salwatorskiego.

W zakresie prac konserwatorskich wykonano:

  1. W obrębie ścian i sklepień kruchty usunięto wtórne – zniszczone oraz cementowe wyprawy.
  2. Wykonano izolację przeciwwilgociową pionową (strukturalną) oraz izolację poziomą.
  3. Przeprowadzono osuszanie przy pomocy mikrofal.
  4. Wykonano dezynfekcję kruchty.
  5. Oczyszczono powierzchnię ścian i sklepień oraz wykonano tynki renowacyjne w obrębie kruchty, nad poziomem wykopu. Zakończono scalanie kolorystyczne tynków.
  6. W obrębie portalu wykonano dezynfekcję, wstępne oczyszczenie powierzchni z wtórnych nawarstwień, wprowadzono opaski oraz uzupełnienia w zakresie interwencyjnym (w partiach odspojonych fragmentów kamieni).
  7. Zakończono prace w obrębie nawierzchni kładki, przy balustradzie oraz iluminacji.
  8. Zakończono konserwację: epitafium na ścianie zachodniej kruchty, kropielnicy wraz z posadzką pod nią, drzwi wejściowych, portalu pomiędzy kruchtą a kościołem oraz zwornika.

Powyższe prace zostały sfinansowane ze środków Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (SKOZK).  Ich wykonawcą jest Firma Konserwatorska Piotr Białko, Zabytki Malarstwa Rzeźby Architektury Sp. z o.o.

Karolina Pachuta,                                                                                              ks. kan. Stanisław Sudoł, proboszcz

Konserwator dzieł sztuki

 

Fot. Piotr Tumidajski