Renowacja lichtarzy

Parafialna Rada Duszpasterska i Ks. kanonik Stanisław Sudoł – proboszcz parafii informują, że w minionym tygodniu zakończyliśmy prace konserwatorskie 15 lichtarzy dużych, 2 lichtarzy średnich i 14 lichtarzy małych w prezbiterium przy ołtarzu głównym, w nawie głównej, na wszystkich ołtarzach bocznych w kościele norbertanek oraz zakupienie 12 świec.

Koszt materiałów i wykonanych prac wynosi 17.000,00 złotych – w całości pokryli wierni parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie i dzieci pierwszokomunijne z rodzicami.

Bóg zapłać.

fot: Piotr Tumidajski