Życzenia Wielkanocne 2021 r.

   Drodzy Parafianie

               Pan Jezus dla naszego zbawienia podjął mękę, umarł na krzyżu, zmartwychwstał i mówi nam: „Nie bójcie się! (Mk 16,6); Miejcie odwagę:  Jam zwyciężył świat! (J 16,33). Droga Krzyża, na którą zaprasza Chrystus, jest wymagająca, lecz opromienia ją światło wielkanocnego poranka.

               Z okazji zbliżających się świąt życzę w sposób szczególny odwagi głoszenia Bożej miłości oraz głębokiej wiary, która pokonuje zmęczenia życiem, prowadząc do odkrywania wciąż na nowo głębokiego sensu Tajemnicy Paschalnej. Niech Chrystus napełnia serca pragnieniem świętości realizowanej pośród codziennych spraw i uzdalnia do dawania radosnego świadectwa o Jego zwycięstwie nad śmiercią i złem.

               Cieszmy się zmartwychwstałym Panem razem z Maryją, ucząc się od Niej pokornej służby, zaufania Bogu i wiernego wypełnienia życiowego powołania.

               W modlitewnej łączności i uwielbieniu Zmartwychwstałego ślemy serdeczne pozdrowienia.

 

 

                                                                                                                                                                               Ks. Stanisław Sudoł – proboszcz

 

                                                                                                                                                                               Ks. Infułat Jerzy Bryła

 

                                                                                                                                                                               Ks. Marcin Rozmus

                                                                                                                                                                               Ks. Jacek Bernacik

                                                                                                                                                                               Ks. Andrzej Wasilewski – Kruk