PIELGRZYMKA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA 20 marca 2021r.

PIELGRZYMKA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA 20 marca 2021r.

Pielgrzymi z parafii Najświętszego Salwatora ponownie odwiedzili Sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej w okresie Wielkiego Postu. 20 marca 2021r. w czasie nabożeństwa eucharystycznego celebrowanego przez proboszcza księdza Stanisława Sudoła prosiliśmy Pana Boga o przebaczenie, miłosierdzie i wszelkie dla nas łaski. Msza święta była odprawiana przed cudownym obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej za całą naszą wspólnotę parafialną oraz we wszystkich intencjach, z którymi tutaj przyjechaliśmy. Podczas Drogi Krzyżowej polecaliśmy wszystkich wiernych ze wspólnoty parafii Najświętszego Salwatora, kapłanów, siostry Serafitki i Norbertanki, wszystkie  duszpasterstwa działające w naszej parafii,  ludzi chorych, cierpiących i samotnych. Jedną  ze szczególnych intencji było uproszenie o oddalenie pandemii koronawirusa i o błogosławione owoce rozpoczynających się 21.03.2021r. rekolekcji wielkopostnych. Modliliśmy się o łaskę życia wiecznego dla zmarłych. Ponadto dziękowaliśmy Matce Bożej za Jej opiekę, otrzymane łaski, za to że otacza nas wielką miłością.

 

 

fot. Andrzej Kajda