Drodzy Parafianie

„Boże Narodzenie to tajemnica miłości”

św. Jan Paweł II

 

Święta Bożego Narodzenia, wprowadzają nas

w wielką tajemnicę wiary o Bogu szukającym człowieka.

Emanuel – Bóg z nami, rodzi się w Betlejem,

aby przynieść Światu miłość i pokój.

Wchodzi w historię człowieka

i pragnie zamieszkać w ludzkich sercach.

 

 

Dzieląc się tą radością,

w imieniu Księży pracujących

w naszej wspólnocie parafialnej życzymy,

aby Nowonarodzony Zbawiciel

znalazł godne mieszkanie w naszych sercach.

 

Niech miłość, którą Bóg obdarzył człowieka,

w tym trudnym dla nas czasie, czasie trwającej pandemii

rozlewa się w nas i wokół nas,

abyśmy byli świadkami dla ludzi

potrzebujących umocnienie i nadziei.

Niech przez nasze świadectwo żywej wiary,

spływa na wszystkich ludzi Chrystusowy pokój

rozpalając w nich ten sam płomień,

który ożywiał zebranych wokół żłóbka w Betlejem.

 

Niech Boża Dziecina błogosławi

Wam, Waszym Bliskim i całej naszej wspólnocie parafialnej

w Nowym Roku.

ks. kanonik Stanisław Sudoł
            proboszcz

 

 

 

 

Boże Narodzenie 2020 r.