Ponowny pochówek

W czwartek, 17 września 2020 r. o 8 rano w naszej parafii, w kościele ss. norbertanek ks. proboszcz kanonik Stanisław Sudoł odprawił mszę św. w intencji zmarłych, których groby znaleziono podczas prac archeologicznych w wejściu do kościoła.

Po mszy św. ich szczątki zostały ponownie pochowane, ale już nie pod wieżą, tylko w krypcie pod kościołem.

 

Podczas prac w kruchcie pod wieżą, przy odsłanianiu romańskiego portalu,  archeolodzy natrafili na szczątki zmarłych.

W regularnych grobach pochowanych było dziewięć osób: czterech mężczyzn, trzy kobiety i dwoje dzieci.

Szkielety przebadali antropolodzy: dr hab. Henryk Głąb, kierownik Zakładu Antropologii Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych UJ oraz doktorantka Barbara Mnich.

 

Według nich, jedna z kobiet była bardzo szczupła i leżała w trumnie z okienkiem, druga młoda zmarła w wieku między 21. a 23. rokiem życia, została prawdopodobnie pochowana w wianku grobowym, bo zachowały się metalowe sprężynki.

Dziecko, które zmarło było urodzone w szóstym lub siódmym miesiącu życia płodowego, a drugie, zmarło między 10. a 12. rokiem życia.

Uwagę antropologów zwrócił fakt, że generalnie osoby dorosłe, których szczątki znaleziono, zmarły w wieku poniżej 45. roku życia. a średnia wysokość ich ciała to: 167 cm mężczyźni, a kobiety 156 cm.

Trumienki są otwieralne, dlatego w przyszłości można rozważyć poddanie szczątków badaniom genetycznym, które mogą przynieść jeszcze więcej informacji o dawnych mieszkańcach tego rejonu.

 

zdj. A Skrzyński

 

zdj. P. Tumidajski i J. Zduń