Kapliczka Pod Sikornikiem

z 1842 roku.

Na terenie naszej parafii Najświętszego Salwatora,

na rozstaju dróg Królowej Jadwigi i Pod Sikornikiem, znajduje się kapliczka z 1842 r.

 

Nietypowa, murowana, trzy segmentowa, z niszami, kapliczka na planie trójkąta, zwieńczona jest blaszanym dachem z krzyżem.

Od strony ul. Królowej Jadwigi, w górnej, najwyższej niszy znajduje się Krzyż z figurą Ukrzyżowanego Chrystusa i dość nietypowymi symbolami w tle: rękawicą i sakwą z trzydziestoma srebrnikami.

W niszy poniżej jest figura Najświętszej Maryi Panny z Lourdes.

Od strony ulicy Pod Sikornikiem, w górnej niszy znajduje się obraz przedstawiający Chrystusa na Krzyżu, poniżej obraz z Wniebowzięciem Najświętszej Maryi Panny, a w dolnej niszy tablica z mało czytelnym epitafium.

Na trzeciej ścianie, w górnej niszy, jest obraz z ikoną Jasnogórską, w niszy środkowej obraz św. Antoniego, a poniżej figura Maryi.

 

EPITAFIUM:
„TA FIGURA JEST
WYSTAWIONA STARANIEM
PIOTRA I ZOFII ŻONY Z SIEMIEŃSKICH
ROSPONDNIKÓW
FONDATORÓW ZMARŁYCH ICH DZIECI
MAŁOLETNYCH SZEŚCIORO
POZOSTALI RODZICE PROSZĄ
CZYTELNIKA I PRZECHODZĄCYCH
ZA DUSZE WSZYSTKIE ZMARŁE
O WESTCHNIENIE DO BOGA
DNIA 18 LIPCA ROKU 1842”

Parafialna Rada Duszpasterska informuje, że w lipcu 2020 zakończyliśmy prace konserwatorskie kapliczki (krzyża, obrazów, postumentu) i jej otoczenia (metalowego ogrodzenia, kwiaty).

 

Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Budowlane „HARTBUD„– mgr inż. Roman Harmatys

Zarząd Urządzania i Pielęgnacji Zieleni – Kazimierz Ochał

F.H.U. „AJOKA„ – mgr Józef Doliński

mgr Marta Żurowska – artysta konserwator dzieł sztuki

mgr Pacyfik Rostworowski – artysta grafik

 

Koszt materiałów i wykonanych prac wyniósł – 30.000 złotych

i został sfinansowany w całości przez wiernych parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie i anonimowych ofiarodawców.

Bóg zapłać.

                                             Ks. Stanisław Sudoł – proboszcz

zdj.