Funkcjonowanie Parafii od 1 maja

 

Msza św. niedzielna o godz. 11.15 została przeniesiona z kościoła Najświętszego Salwatora do kościoła Sióstr Norbertanek.

Msza św. niedzielna o godz. 10.00 w kaplicy Wszystkich Świętych na Cmentarzu Salwatorskim odbywa się normalnie z zastrzeżeniem, że wewnątrz kaplicy może przebywać do 10 osób.

 

 

Zapraszamy do duchowej łączności z nami na modlitwie przez transmisję internetową na parafialnym koncie YouTube:

 

Od dnia 20 kwietnia 2020 ilość osób uczestniczących we Mszy św. jest ograniczona do 25 osób (1 os./15 m2). Pierwszeństwo mają zawsze osoby, które zamówiły intencję Mszy św.