Drodzy Parafianie

„Jakieś światło nad Betlejem się rozchodzi
w środku nocy zagubiony świat się budzi
Dzisiaj właśnie dla nas Chrystus się narodził
do nas przyszedł, bo ukochał wszystkich ludzi.”

Wraz z pierwszą gwiazdą na niebie
w wieczór wigilijny z opłatkiem w dłoni
składamy sobie najserdeczniejsze życzenia.

Bóg stał się człowiekiem dla każdej i każdego z nas.
Niech ten piękny czas świąt Bożego Narodzenia
nastraja do osobistych relacji z Synem Bożym,
który przychodzi na świat pogrążony w ciemności grzechu,
aby opowiedzieć nam o wielkiej miłości Boga,
skierowanej do każdego człowieka.
            
            
            
            
Przyjmijmy Chrystusa do swoich serc
i niech każdy z nas otrzyma Jego łaski,
a wraz z nimi dużo zdrowia, pokoju,
pomyślności w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym,
radości ze spełnionych marzeń i wszelkiego dobra.

W tym szczególnym Dniu będziemy się modlić,
aby Boże Dziecię obdarzyło Was i Waszych bliskich
swoim błogosławieństwem w te Święta
i w każdy dzień Nowego 2020 roku.

Szczęść Boże

ks. infułat                          ks. Stanisław Sudoł
Jerzy Bryła                         proboszcz

ks. Marcin
ks. Andrzej
ks. Jacek