Nowe inwestycje

w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i św. Augustyna.

 

Ołtarz Wielki naszej świątyni otrzymał nowe oświetlenie.

Dodatkowe światło zostało skierowane na górną część absydy i zwieńczenie ołtarza gdzie znajduje się podtrzymywany przez dwa anioły obraz przedstawiający św. Elżbietę matkę św. Jana. Został tam umieszczony w 1875 roku podczas prowadzonych wówczas prac remontowych.

Autorem tego obrazu jak i obrazu św., Jana Chrzciciela znajdującego się ołtarzu Wielkim jest Władysław Łuszczkiewicz.

Na zdjęciach widać nowe oświetlenie ołtarza, podkreślone wygaszeniem światła wewnątrz kościoła oraz obraz św. Elżbiety w zbliżeniu. Zmiana ta pozwala zobaczyć piękne dzieło, które dotychczas było niemal niewidoczne.

Drugą zmianą we wnętrzu kościoła jest wymiana urządzeń nagłaśniających. Obydwie inwestycje zostały pokryte ze środków własnych parafii.

tekst i zdj. Andrzej Skrzyński