GROBOWIEC DZIECI NIENARODZONYCH

W październiku 2016 zamieściliśmy w Tygodniku zdjęcie pomnika poświęconego dzieciom utraconym na cmentarzu przy ul. Zawiłej oraz tekst matki, której dotknęła taka tragedia. Wyjaśniała ona, z jakimi problemami mogą spotkać się rodzice zamierzający pochować utracone dziecko i gdzie mogą szukać pomocy.

Dziś, po ponad dwu latach, mamy na Cmentarzu Salwatorskim specjalny grobowiec „Dzieci Nienarodzonych”. Powstał on z inicjatywy księdza Proboszcza i Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Całość kosztów inwestycji została pokryta ze środków Parafii oraz  opłat cmentarnych. Grobowiec jest usytuowany przy zachodnim ogrodzeniu cmentarza, przy ścianie zieleni i jest miejscem na spokojną modlitwę i zadumę.

Poniżej zamieszczamy informacje przydatne dla rodziców i rodzin, które utraciły dziecko i zamierzają je pochować. Są też informacje o ośrodkach wsparcia, gdzie można znaleźć pomoc, aby przeżyć żałobę.

Obowiązujące w Polsce prawo bezwzględnie nakazuje sprawienie godnego pochówku każdemu człowiekowi, w tym dziecku zmarłemu przed narodzeniem.

Prawo zapewnia rodzicom, którzy utracili dziecko przed narodzeniem, możliwość godnego pożegnania go. Zasadniczo procedura przeprowadzenia pogrzebu takiego dziecka nie jest bardziej skomplikowana, niż w przypadku każdej innej osoby.

Problemem, z jakim najczęściej borykają się osoby chcące pochować zmarłe dziecko (nie zawsze są to rodzice, bo prawo dopuszcza zorganizowanie pochówku przez każdą osobę, która się do tego dobrowolnie zobowiąże) jest brak informacji. Nierzadko na pytania dotyczące właściwych procedur nie potrafią odpowiedzieć pracownicy szpitala ani zakładu pogrzebowego.

Prawo jednoznacznie definiuje zwłoki, jako ciała osób zmarłych i dzieci martwo urodzonych, bez względu na czas trwania ciąży. Niestety, nadal ciała dzieci utraconych nie zawsze są traktowane z należytym szacunkiem, co niejednokrotnie utrudnia rodzicom pożegnanie i przeżycie żałoby po utraconym dziecku. Co ważne, takie same prawo do pogrzebu i zasiłku mają również krewni dziecka, które zostało zabite w wyniku aborcji, bo przecież było takim samym człowiekiem.

Poradnik prawny dla osób chcących pochować dziecko zmarłe przed narodzeniem opracowany został przez Fundację Ordo Iuris (można pobrać go ze strony internetowej dzieciutracone.ordoiuris.pl). Tłumaczy on, jakie są wymogi prawne związane z odebraniem ciała dziecka ze szpitala, pochówku i zasiłku pogrzebowego. Poradnik jest dostępny w Kancelarii Parafialnej.

Na stronie internetowej Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej: https://wdr.diecezja.pl/dziecko-utracone/ jest zbiór informacji teologicznych o pochówku dzieci nienarodzonych oraz o działających w Krakowie grupach wsparcia dla rodziców i rodzin po stracie dziecka. Działają one przy Małopolskim Hospicjum Dziecięcym oraz przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Grupa wsparcia przy MHD (www.mhd.org.pl) organizuje raz w miesiącu spotkania w swojej siedzibie na os. Młodości 10. Trzeba się na nie wcześniej zgłosić: tel. 603 260 760. Można tam też skorzystać bezpłatnie z porady psychologa – kontakt: psycholog@org.org.pl

Grupa wsparcia przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach spotyka się w każdy drugi piątek miesiąca o godzinie 18. na Mszy Świętej połączonej z Adoracją oraz specjalnym błogosławieństwem. Liturgię prowadzi ks. Janusz Kościelniak. Kontakt z nim jest możliwy za pomocą adresu: janusz.koscielniak@milosierdzie.pl. Jest również możliwość kontaktu z psychologiem w Poradni Miłosierdzia.

Kolejnym miejscem, gdzie można uzyskać informację i pomoc jest Krakowskie Hospicjum dla dzieci im. Ks. Józefa Tischnera przy ul. Różanej 11 tel. 12 269 86 20 strona internetowa: https://www.hospicjumtischnera.org

Wsparcie po stracie dziecka można tam uzyskać kontaktując się na numer 889 557 383 lub za pomocą adresu: po.stracie@hospicjumtischnera.org

W Hospicjum prowadzona jest też „opieka od poczęcia” – opieka perinatalna.

Rodzice, którzy w wyniku badań dowiedzieli się o poważnej, nieuleczalnej chorobie dziecka nienarodzonego, a nie zamierzają usunąć ciąży, mogą uzyskać pomoc kontaktując się za pośrednictwem numeru: 663 814 005 lub rejestrując się za pośrednictwem strony: hospicjumtischnera.erej.pl.

Pomocy udziela także Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. Strona internetowa: www.pro-life.pl telefon 12/42 108 43. Biuro mieści się przy ul. Krowoderskiej 24/1. Kontakt przez Internet: biuro@pro.life.pl

Opracowany przez Stowarzyszenie schemat dokumentacji koniecznej do pogrzebu dziecka poronionego samoistnie i martwo urodzonego jest do wglądu w Kancelarii Parafialnej.

Każdego roku 15 października obchodzony jest Dzień Dziecka Utraconego. W dniu tym na specjalnych nabożeństwach spotykają się rodzice, rodziny i osoby, które chcą im towarzyszyć w przeżywaniu żałoby.

Andrzej Skrzyński