Pielgrzymka do Grecji

Zapraszamy na „ Salwatorską pielgrzymkę śladami św. Pawła „

do Grecji. Wyjazd 26.09. – 3.10.2019 r. Szczegóły na plakatach

oraz stronie internetowej. Zapisy u Ks. Andrzeja do końca maja.