Droga Krzyżowa

 

12 kwietnia br. wzdłuż Wzgórza bł. Bronisławy, od kościoła Najświętszego Salwatora do kaplicy bł. Bronisławy pod Kopcem Kościuszki parafianie uczestniczyli w Drodze Krzyżowej zorganizowanej przez Akcję Katolicką naszej parafii i ks. Jacka.

fot. Stanisław Malik