ogłoszenia parafialne

cmentarz salwator

wyszukiwarka grobów

wyszukiwarka grobow

błogosławiona bronisława

galeria zdjęć

przyjazne linki

Bractwo św. Anny

 

   Od 1593 roku do dziś działa w naszej Parafii na Zwierzyńcu Bractwo Świętej Anny - chluba Parafii i widomy znak siły tradycji, bowiem z górą czterysta lat działalności nie odmieniło jego żywotności i zaangażowania Braci.

Szesnasty wiek był ciężkim doświadczeniem dla jedności Chrześcijaństwa.

W 1517 roku Marcin Luter rozpoczął rozdział w Kościele, zwany reformacją protestancką. Dostrzegł wiele błędów w dotychczasowym postępowaniu ludzi religijnych i założył nowy kościół protestancki, zaś winą za wady Kościoła obciążył tych, którzy przy katolicyzmie wytrwali. Zanegował między innymi tradycyjne formy kultu, takie jak cześć dla świętych, procesje i adoracje. Odłamy protestanckie reformowały się dalej i dalej, ulegając coraz szczegółowszym podziałom, a Kościół katolicki, dokonawszy gruntownego rachunku sumienia i przeprowadziwszy wiele reform, które poprawiły stan religijności oraz organizacji, zmobilizował się do pracy misyjnej i odniósł jeszcze na przełomie XVI-XVII wieku sukces w postaci powrotu do wiary katolickiej wielu jej odstępców. Nie zarzucił przy tym tradycyjnych form kultu, ale nadał im wyższą jakość i udoskonalił organizację.

W 1586 roku podróżował do Rzymu z poselstwem króla Stefana Batorego ks. Jan Dymitr Solikowski, scholastyk łęczycki, a późniejszy arcybiskup lwowski. Był propagatorem Bractwa Świętej Anny i udało mu się wystarać u papieża zatwierdzenie statutów. Bractwo zostało ściśle związane ze strukturą parafialną Kościoła katolickiego, a szczególnie ważną rolę oddawano proboszczom w nadzorze duszpasterskim i organizacyjnym nad braćmi. Obdarowane zostało przez Sykstusa V licznymi odpustami. Jego misją stało się zachęcanie do walki z nałogami, pomoc ubogim, dbałość o wzorowe życie religijne, godzenie zwaśnionych, częste przyjmowania sakramentów i miłosierne uczynki. Przyjmowanie nowych członków Bractwa ustalono na dzień święta ich Patronki.

Już w roku 1590 powstało Bractwo przy kościele św. Anny w Krakowie.

W 1593 roku Bractwo Świętej Anny zaczęło działać w Parafii Najświętszego Salwatora.